•  

SFA blog ako ideme urobiť výstavu

Za posledných 5 rokov si asi každá spoločnosť, združenie, či asociácia prešla radikálnymi zmenami, úpravami a smerovaniami. Tieto zmeny neobišli ani Slovenskú franchisingovú asociáciu, ktorá si tiež prešla krokmi, ktoré ju posunuli do ďalšej fázy svojej činnosti.

Po náročnom období Covid – 19, kedy sa turbulencia podnikateľského prostredia odrazila na veľkých zmenách, niektoré koncepty ukončili svoje pôsobenie. Zároveň tieto zmeny umožnili vytvorenie príležitostí a podnikania chtiví jednotlivci sa rozhodli vstúpiť do rozvíjania svojich talentov a zručností a rozšíriť tak podnikateľské prostredie.

Slovenská franchisingová asociácia si na rok 2022 dala za cieľ rozbehnúť svoje aktivity, začať oslovovať jednotlivých členov aj nečlenov a prepájať sa s asociáciami z celej Európskej únie. Ako prvý krok si zvolila prepojiť sa s Európskou franchisingovou federáciou, ktorá si tiež ako jeden z cieľov zvolila podporovať asociácie z menších trhov a podporovať prepájanie so všetkými asociáciami z Európskej únie.

Ako úvodnú aktivitu, ktorou si zaumienila osloviť svojich členov ako aj záujemcov o členstvo a o franchise je networkingové podujatie, ktoré sa uskutoční 5.10.2022 o 18:00  priestoroch coworkingového centra Bite&Byte. Podujatie bude vysielané aj formou stream, aby ho mohlo vidieť čo najviac záujemcov o to, akým spôsobom funguje podnikanie formou franchise, celkovo informácie o franchise a zároveň si vypočuť trochu viac z reálneho života vybraných franchise konceptov.

Jeden z najdôležitejších cieľov, ktoré si Slovenská franchisingová asociácia stanovila je vytvorenie platformy pre silný network a podporu jednotlivých konceptov pri ich práci, oslovovaní nových potenciálnych franšízantov a komunikácia s trhom. Aj táto akcia, ktorá je úvodnou aktivitiou Slovenskej franchisingovej asociácie je toho dôkazom.

Silné koncepty ako Directreal, RE/MAX, UGO, Dom farieb, 1Day, NATUR HOUSE, Tesco Slovakia, či Depil Concept sa tak budú mať možnosť na jednom mieste stretnúť a podeliť sa nie len o skúsenosti z predchádzajúcich období ale zároveň prejaviť svoje predstavy o spolupráci a o nastaveniach do budúcnosti.