•  

Aké sú výhody a nevýhody franchisingu?

Motivácia pre franchisora

 • rýchly rozvoj reťazca podľa vlastných predstáv
 • relatívne nižšie nároky na vlastný kapitál
 • menšie riziko podnikania
 • prienik na nové trhy prostredníctvom franchisee
 • istejší, rýchlejší tok produktov
 • menej personálnych problémov

Motivácia pre franchisee

 • samostatnosť
 • priestor na vlastnú iniciatívu
 • istejší, rýchlejší vstup na trh
 • menšie riziko podnikania
 • pomoc pri štarte, prevádzke
 • účasť na výsledkoch prieskumu trhu
 • prístup k úverom
 • rýchle nadviazanie kontaktov s ďalšími podnikateľmi

Nevýhody pre franchisora

 • riziko neúspechu franchisee
 • výchova budúceho konkurenta v prijímateľovi
 • riziko prezradenia tajomstiev franchisora

Nevýhody pre franchisee

 • obmedzenie samostatnosti
 • podriadenie sa kontrole centrály
 • závislosť od franchisora
 • povinnosť odvádzať poplatky