•  

O nás

Slovenská franchisingová asociácia vznikla v roku 1994 s cieľom propagovať a podporovať franchísingové podnikanie.

Sme jediným oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku a v tomto zmysle aj jediným kompetentným partnerom franchisingových asociácií na celom svete. Etický kódex franchisingu, ktorý prijala Európska franchisingová federácia je pre nás významným dokumentom, ktorý upravuje etiku franchisingového podnikania.

Naša asociácia je dobrovoľným zoskupením franchisorov, franchisees a ďalších podnikateľských subjektov a osôb, ktoré podporujú podnikanie formou franchisingu.

Ing. Ladislav Kozmon

Ing. Ladislav Kozmon

prezident asociácie

Veronika Lipovská

Veronika Lipovská

výkonná riaditeľka asociácie

JUDr. Pavol Rak

JUDr. Pavol Rak

člen predstavenstva asociácie

Marián Paták

Marián Paták

člen predstavenstva asociácie