Detail novinky

Príspevok na vzdelávanie vo franchisingu


Jedným zo základných cieľov Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) je poskytovať podporu vzdelávania v oblasti franchisingu a podnikania na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že občianske združenie SFA je nezisková organizácia, náklady na svoju činnosť financujeme iba z členských poplatkov svojich členov a iných dobrovoľných príspevkov. SFA nemá zamestnancov, všetci naši funkcionári a aktivisti pracujú pre asociáciu dobrovoľne, bez nároku na mzdu.V tomto roku by sme chceli zrealizovať projekt vzdelávania a kurzov franchisingu pre potenciálnych franchisorov a franchisantov, tiež podnikateľov a start-upistov, ktorí uvažujú o možnosti realizovať a rozvíjať svoj nápad a projekt využitím metódy franchisingu. Pre zabezpečenie financovanie týchto kurzov, vrátane vydania študijných materiálov sa uchádzame o príspevok 2% z daní našich partnerov, priateľov a sponzorov.

Naše koordináty do daňového priznania pre poskytnutie príspevku 2% z daní:

Slovenská franchisingová asociácia
Liptovská 21, 821 08 Bratislava
IČO: 31750508

V Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrovaná dňa 24.09.2014 pod sp.zn. NCRpo 145/2014 ( v prílohe ).


Súbory na stiahnutie:

Novinka_Príspevok na vzdelávanie vo franchisingu_19.01.2015

Novinka_Príspevok na vzdelávanie vo franchisingu_19.01.2015

Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA