Detail novinky

Novela európskeho Etického kódexu franchisingu


Slovenská franchisingová asociácia je riadnym členom Európskej franchisingovej federácie (EFF) a z toho jej vyplýva povinnosť akceptovať jej dokumenty.Dňa 6. decembra 2016 Predstavenstvo EFF schválilo nové, upravené znenie európskeho Etického kódexu franchisingu (pozrite v prílohe v originálnom znení).
Predmetná novela Etického kódexu franchisingu bude prerokovaná na riadnom Valnom zhromaždení členov Slovenskej franchisingovej asociácie a následne ju poskytneme aj na našej webovej stránke v plnom znení v slovenskom preklade.

Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie


Súbory na stiahnutie:

Novinka_Novela európskeho Etického kódexu franchisingu_12.01.2017

Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA