Detail novinky

Medzinárodná konferencia zameraná na obchod a marketing


Tento ročník najvýznamnejšej konferencie o obchode a marketingu konanej na Slovensku má motto: „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“. Uskutoční sa v dňoch 24. – 26.4.2017 v Hotel Holiday Inn, Bratislava.Už stáročia je obchod o tom istom, ale zároveň, vždy o niečom inom. Je to rovnaký akt výmeny tovaru za peniaze, ale v každej dobe iný a mení sa už viac ako 2 700 rokov. Obchod je v neustálom pohybe. Veci a javy v ňom fungujú vo vzájomných súvislostiach. Preto je dôležité sledovať „tok rieky“, aby sme do nej vstupovali vždy pripravení. O aktuálnych trendoch v obchode a službách a perspektíve ich rozvoja budú v úvode tejto konferencie informovať:Pavol Konštiak, prezident, ZOCR SR

Gabriela Matečná, ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Tomáš Drtina, Managing Director, GfK Slovenská a Česká republikaNa programe konferencie je veľa zaujímavých aktuálnych tém, renomovaných prednášateľov a účastníkov diskusných panelov (link na úplný program konferencie uvádzame dole). Jedna z diskutovaných tém má názov: Perspektívne formy podnikania v obchode a bude sa venovať franchisingu.Franchising ako marketingový odbytový systém sa čoraz častejšie považuje za perspektívnejšiu formu podnikania. Štatistika hovorí, že úspešnosť franchisingových formátov v Európe sa odhaduje približne na 80 % a cenený je aj ako silný faktor zamestnanosti. Aké sú dôvody vysokej úspešnosti podnikania pri využívaní tejto formy spolupráce alebo využitia určitých prvkov franchisingu? Nesie v sebe tento systém podnikania aj nevýhody a ak áno, aké to sú? Ktoré ďalšie formy podnikania môžeme pokladať za perspektívne? Odpovede na tieto otázky vám poskytne panelová diskusia, ktorú bude moderovať Jozef Orgonáš, vysokoškolský pedagóg Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a účastníkmi ktorej budú:Jozef Šétaffy, člen predstavenstva, GastroNet a.s., Bratislava

Vladimír Kocúrek, viceprezident, CBA Slovkia

Klaus Hammer, konateľ, PSK FOOD Slovakia

Ľubomír Drahovský, analytik, T.E.R.N.O.

Program celej konferencie nájdete na: http://incoma.sk/european-retail-summit/program

Svoju účasť na konferencii môžete zaregistrovať na: http://incoma.sk/european-retail-summit/registracia


Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA