Detail novinky

Konzultačná a poradenská platforma SFA


V rámci projektu FRANCHISING made in Slovakia sme vytvorili konzultačnú a poradenskú platformu FRANCHISING servis (pozri v prílohe), v rámci ktorej poskytujeme prostredníctvom e-mailovej komunikácie poradenský servis a konzultácie v oblasti franchisingového podnikania.Tento projekt je zameraný najmä pre podnikateľov, ktorí uvažujú o kúpe franchisingovej licencie alebo o vytvorení a aplikovaní vlastného franchisingového konceptu. V rámci servisu sme pripravení poskytovať v tejto oblasti cez info@franchising-servis.sk bezplatné konzultácie a poradenstvo.

Ing. Jozef Šétaffy
koordinátor projektu
FRANCHISING servis


Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA