Detail novinky

Franchising report 2016


Najmedializovanejším prírastkom v minulom roku na slovenskom trhu bol príchod značky Starbucks. Nové a expandujúce obchodné centrá prilákali aj menej známe zahraničné značky a koncepty. Avšak dobre sa darilo najmä stávajúcim značkám na slovenskom trhu. Možno najvýraznejší rozvojový a expanzný potenciál zaznamenáva SUBWAY, ktorý prispôsobuje svoj koncept pre konkrétne lokality aj v menších mestách. Úspešný slovenský koncept minit (bývalé Fornetti) pripravuje expanziu do Rakúska a potom možno aj do Nemecka. Aj na týchto trhoch bude zachovaný ich osvedčený princíp menežovania rodinnej firmy. Veľmi príjemným prekvapením je aj informácia od majiteľa slovenského konceptu Coffee Brothers, ktorý sa pochválil, že svoje dve mobilné prevádzky sťahuje do Los Angeles, kde overí možnosť rozšírenia a expanzie tohto konceptu úspešného dosiaľ iba v Bratislave. Značke Naturhouse a Yves Rocher sa podarilo otvoriť nové prevádzky aj v menších mestách a svoje kapacity rozšíril aj slovenský koncept Kinekus. V úspešnom rozvoji pokračuje tiež sieť supermarketov COOP Jednota.Osobitným pozitívnym trendom v oblasti franchisingu, ktorý sa v minulom roku začal presadzovať v praxi, je vznik a rozvoj nových pôvodných slovenských konceptov. Slovenská franchisingová asociácia (SFA) poskytovala poradenstvo a spoluprácu viacerým podnikateľom, ktorí sa rozhodli svoj úspešný biznis rozvíjať formou franchisingu. Išlo pri tom o podnikanie v rôznych oblastiach, od gastronómie, fitness, výstavbu špeciálnych domov, reality, vzdelávanie, aj eventovú agentúru. Tieto koncepty sa pravdepodobne čoskoro objavia so svojou ponukou franšízových konceptov na slovenskom trhu.

V tomto roku je možno najočakávanejší príchod značky COSTA COFFEE na Slovensko. Tento, pôvodom britský koncept si získal postavenie globálnej značky, je rozšírený nielen v Európskych krajinách, v Čechách má 37 prevádzok. Aj keď je už na Slovensku Starbucks Coffee a do konkurencie možno zarátať aj McCafé, je tu pre túto „novú“ značku vo veľkých mestách dostatočný potenciál. Vzhľadom k tomu, že COSTA COFFEE svoju rozvojovú stratégiu nemedializuje, nedá sa s určitosťou predpokladať, kedy a ako sa rozhodne pre expanziu na Slovensku. SFA je samozrejme pripravená spolupracovať.

Čo sa týka príchodu ostatných značiek na Slovensko, portál http://worldfranchise.eu ponúka pre slovenských podnikateľov možnosť získania (kúpy) celkom 17 franšízových konceptov, (pozrite http://worldfranchise.eu/opportunities/SK ), záujem je ovšem minimálny. Sporadicky dostávame do SFA dopyty od našich podnikateľov na možnosť získania aj iných zahraničných značiek a licencií, avšak o podmienkach a možnosti ich získania rozhodujú ich poskytovatelia. V prípade jednania našich podnikateľov so zahraničnými značkami poskytuje SFA možnosť poradenstva a právneho servisu.

Limitujúcim faktorom rozvoja (nielen) franchisingového podnikania a rozvoja prevádzok v súčasnosti, najmä v segmente obchodu a služieb, sú vhodné priestory za primeranú cenu a najmä nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre odborné aj pomocné profesie do konkrétnych pozícií. Každá renomovaná značka má v rámci svojho konceptu pomerne presne špecifikované kritériá a podmienky pre vytvorenie svojej novej prevádzky. Ich dodržanie a naplnenie totiž podmieňuje ich komerčnú úspešnosť. V praxi to znamená, že pri prieskume možností a príležitostí (priestorov) pre nové prevádzky sa overuje, či konkrétna ponuka priestorov zodpovedá požadovaným podmienkam a kritériám. Okrem toho sa samozrejme overuje aj odbytový potenciál daného miesta a lokality a saturácia konkurenčných prevádzok. Dôležitým faktorom je aj spomenutý problém nedostatku ľudských zdrojov v danej konkrétnej lokalite. Pri vstupe zahraničných konceptov na slovenský trh ich poskytovatelia vyhodnocujú aj kvalitu a nastavenie nášho podnikateľského prostredia, pričom v tejto oblasti v porovnaní s našimi susedmi v regióne stále zaostávame. Preto sa SFA v spolupráci s ostatnými podnikateľskými združeniami a organizáciami nepretržite usiluje o jeho zlepšovanie.

Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie


Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA